Een nieuw energielabel voor ovens: laat je niet in de war brengen

Overweeg je een nieuwe oven aan te schaffen? Dan kan het de moeite lonen om iets langer te wachten en zo te kunnen genieten van duidelijker labels. Hou daarbij wel rekening met enkele punten.

 

Vanaf 1 januari 2015 zal een nieuw energielabel van toepassing zijn op ovens, als onderdeel van een verordening op labels voor keukentoestellen (ovens, kookplaten en afzuigkappen). Dankzij de minimaal vereiste energieprestaties in de Ecodesign-maatregelen kan het zo mogelijk zijn om vanaf 2020 jaarlijks ongeveer 7, 5TWh stroom te besparen (gelijk aan de energieproductie van 2 grote steenkoolcentrales van 500MW en de uitstoot van broeikasgassen door 1,5 miljoen wagens).

 

Twee labelsystemen voor gas en elektriciteit

Traditioneel gezien moet het Europese energielabel technologieneutraal zijn om een eerlijke vergelijking toe te laten tussen toestellen van dezelfde productcategorie, ongeacht de energiebron. In het geval van ovens werd die regel niet gevolgd en zullen er twee verschillende labels naast elkaar bestaan, voor gas- en elektrische ovens. Dat zal aangegeven worden door een icoon op het label, zoals in het voorbeeld hieronder (rode cirkels):

 

Wie zijn/haar energiebron niet zelf kan kiezen en aangewezen is op elektriciteit, zal een vergelijking moeten maken tussen de energieklasse en uiteraard de juiste afmetingen (de afmetingen van de oven zullen aangegeven zijn links onderaan het label). Wie een oven heeft op gas zal wat meer opzoekwerk moeten verrichten. Ovens kunnen afzonderlijk aangekocht worden, maar ook vaak in combinatie met ingebouwde verwarmingsplaten. Soms gaat het om ovens op gas en verwarmingsplaten op gas, soms zijn het elektrische ovens met verwarmingsplaten op gas.

 

Hoe dan ook moeten consumenten voor het kiezen van het beste toestel kijken naar het verbruik per cyclus (rechts onderaan). Hoe minder energie verbruikt wordt, hoe beter voor je energiefactuur. Voor elektrische ovens zal dat rechts onderaan worden aangegeven in KWh/cyclus, zowel voor conventionele als voor heteluchtovens. Voor gasovens zal het verbruik ook  uitgedrukt worden in MJ/cyclus voor beide opties. Een min of meer directe vergelijking is dan mogelijk door te verwijzen naar de KWh/cyclus die vermeld zullen staan voor zowel elektrische als gasovens voor beide opties (groene vierkantjes, met een stippellijn voor heteluchtovens).

Laat je niet misleiden door het kleine verschil dat je wellicht zal opmerken als je de verschillende producten vergelijkt. Vergeet niet dat het getal is uitgedrukt per cyclus, wat betekent dat het verbruiksverschil zich voordoet telkens als het toestel gebruikt wordt, de hele levensduur lang. Een verschil van zelfs maar enkele KWh kan zo honderden euro’s of meer opleveren als je de oven 10 tot 15 jaar lang een- of tweemaal per week gebruikt.

 

 

Computers zijn net beter geworden

Het aanpakken van het energieverbruik van onze desktops en laptops is goed nieuws voor de Europese consument, die zijn computerapparatuur steeds vaker en langer gebruikt.

Op 1 juli 2014 werden minimaal vereiste energieprestaties van kracht, als onderdeel van het Europese Ecodesign-beleid. Geen enkele nieuwe computer die na die datum op de markt komt, mag de theoretische maximale energieverbruikniveaus overschrijden. Het bijkomende verbruik van grafische kaarten (GPU’s) moet beperkt zijn. Aangezien deze sector snel evolueert, is de wetgeving eerder anticiperend dan restrictief, en dit is ongetwijfeld de belangrijkste factor in het terugdringen van het energieverbruik van computers zonder de prestaties aan te tasten.

Elektronica en computers worden grote energieverbruikers

Wanneer we tien jaar geleden keken naar het stroomverbruik van privéwoningen, dachten we vooral aan (elektrische) verwarming en waterverwarmers, koelkasten, wasmachines en aircotoestellen. Uit recente rapporten blijkt echter dat het energieverbruik van onze elektronica en computers gestaag is toegenomen en nog zal toenemen, terwijl onze wasmachines en koelkasten efficiënter zijn geworden. Volgens een rapport van IEA zal de wereldwijde vraag naar energie voor onze elektronica en computers thuis tegen 2030 achtmaal zo groot zijn als in 1990. Een desktop spelcomputer met twee krachtige grafische kaarten kan evenveel stroom verbruiken als twee gemiddelde koelkasten.

De uitdaging om het energieverbruik van computers terug te dringen, heeft minstens twee facetten. Ten eerste is er het algemene energieverbruik voor basisfuncties, ook totaal energieverbruik genoemd (total energy consumption of TEC). Dat kan worden geoptimaliseerd door het sluimerverbruik aan te pakken (wanneer het toestel niet actief is) en door de stroomtoevoer aan te passen aan de taak die moet worden uitgevoerd (stroombeheer en aanpasbare verwerkingseenheden). Ten tweede moet er ruimte zijn voor innovatie en inventieve kenmerken, terwijl rationeel energieverbruik de norm moet worden; bijvoorbeeld door een beperking van het stroomverbruik van een nieuwe discrete grafische kaart. Het invoeren van een maximum TEC en van discrete grafische verwerkingseenheden, zoals voorgesteld door de Europese Commissie, kan tegen 2020 in Europa jaarlijks zo’n 16TWh energie besparen. Dat komt overeen met meer dan vier grote elektriciteitscentrales van 500MW, of meer dan het jaarlijkse stroomverbruik door huishoudens in Tsjechië of Portugal.

 

Tijd om stil te staan bij tablets en smartphones

 

Heel veel mensen zijn overgeschakeld van desktop naar laptops en de kans is groot dat we in de toekomst vaker tablets en smartphones zullen gebruiken, in plaats van laptops. In dat opzicht kan het interessant zijn om de milieu-impact van die toestellen in kaart te brengen en eventueel aan te pakken. Omdat ze werken op batterijen is hun energieverbruik geoptimaliseerd, met name dankzij aanpasbare verwerkingseenheden en het aanpassen van het stroomverbruik aan de activiteit (het bekijken van een video verbruikt bijvoorbeeld meer energie dan het versturen van een e-mail). Maar de grondstoffen die nodig zijn om die toestellen te vervaardigen, hun korte levensduur en beperkte mogelijkheden om ze te repareren/upgraden, soms zelfs om de batterij te verwijderen en te vervangen, zorgen voor een aanzienlijke milieu-impact die aangepakt moet worden. Het nieuwe Ecodesign-werkplan voor de periode 2015-2017, dat afgewerkt zal worden in januari 2015, richt zich op smartphones en zal nagaan of de mogelijke milieubesparingen een regulering van deze productcategorie verantwoorden.

Het nieuwe energielabel voor stofzuigers toegelicht

Op 1 september 2014 introduceert Europa het nieuwe energielabel voor stofzuigers. Alle belangrijke informatie zal hierop vermeld staan, zoals dit al het geval is bij wasmachines en televisies. Het energieverbruik is onmiddellijk zichtbaar voor de consument. Op deze manier kan de consument sneller en eenvoudiger verschillende toestellen met elkaar vergelijken. Op het label staat ook een energieklasse ( van A to G), het gemiddeld verbruik in kilowattuur per jaar, het volume in decibels en de stofuitstoot.

Op deze infografiek wordt het label toegelicht:

 

 

energielabel