Intelligent Energy Europe

Intelligent Energy – Europe (IEE) ondersteunt organisaties die werken rond het thema duurzame energie.  Dit programma werd gestart door de Europese Commissie in 2003. Het is een onderdeel van de bredere Europese ambitie om in 2020 20% minder broeikasgassen uit te stoten, 20% meer energie-efficiëntie te halen en 20% van ons energieverbuik te halen uit hernieuwbare energie. 

De volledige verantwoordelijkheid over de inhoud van deze website ligt bij Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw en geeft niet noodzakelijk het standpunt van de Europese Commissie weer. De Europese Commissie is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie van www.topten.be.